สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย

Lastest Modified Wednesday 7 April 2021 , 12:05

        วันที่ 23 มี.ค. 2564 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและการประชุมเซ็นทรัลแล็บไทย นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต อุปนายกฯ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร โท้ประยูร สาราณียกร เดินหน้าโครงการความร่วมมือศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะห์มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (QAR) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบูรณาการทางข้อมูลทางวิชาการจากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยเซ็นทรัลแล็บไทย จะทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จนสามารถนำไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศไทย

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กล่าวว่า หนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการจำนวนมาก คือ การตรวจวิเคราะห์ กัญชง กัญชา ตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด เซ็นทรัลแล็บไทยในฐานะห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของรัฐบาลที่ได้รับใบอนุญาตครอบครอง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถให้การตรวจวิเคราะห์ ได้ตั้งแต่ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ ประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์สายพันธ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นนี้ การตรวจแปลงปลูก ตรวจปัจจัยทางผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจหาสารสำคัญ
 THC CBD รวมถึงการตรวจโรงงานผลิต ตามมาตรฐาน COA/GMP และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สารสกัดทางการแพทย์ สมุนไพรแพทย์แผนไทย เวชสำอางค์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการความร่วมมือศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะห์มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชย์ (QAR) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วย

และเชิญ ลงทะเบียนเข้ารับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ zoom ในโครงการ QAR เพื่อปรึกษาด้านวิจัยและตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัตการสู่การรับรอง/ขออนุญาตผลิตภัณฑ์จากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ" Click ลงทะเบียน ฟรี   https://forms.gle/VX6zcHFBqtLcEDDF6 

#สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ประธานคณะทำงานโครงการความร่วมมือศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะห์มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (QAR)  Tel. 0991164678


Attached File

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01