บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Lastest Modified Friday 9 January 2015 , 00:37

Researcher Connect เกิดขึ้นจากการทำการวิจัยความต้องการของตลาดทั่วโลก ซึ่งโครงการ Researcher Connect ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งในยุโรป แอฟริกาเหนือ และเอชียตอนใต้ Researcher Connect จะเป็นตัวช่วยให้นักวิจัยสามารถสื่อสารงานวิจัยของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังอย่างเหมาะสม โดยจะส่งผลประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้

  • พัฒนาทักษะด้านการนำเสนอและการตีพิมพ์งานวิจัย
  • พัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการทำงานในระดับนานาชาติ
  • โอกาสทางการทำงาน

บุคลากรในหน่วยงานของท่านจะได้ประโยชน์จากการอบรมดังต่อไปนี้

  • สามารถเข้าร่วมและนำเสนองานในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ
  • เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
  • เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
  • สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และได้จัดอยู่ในลำดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

บุคลากรในหน่วยงานของท่านจะได้ประโยชน์จากการอบรมดังต่อไปนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นทั่วประเทศไทยครอบคลุม 5 จังหวัดเป็นระยะเวลา 3 วัน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/researcher-connect และชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หมดเขตการรับสมัคร: วันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. ประเทศไทย

ที่มาของข่าว : http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=5822:researcher-connect-newton-fund&catid=244&Itemid=291