Journal of the Association of Researchers

Interesting News

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญฟังงานสัมมนาวิชาการ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เชิญร่วมฟังสัมมนาการพัฒนายั่งยืน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งเเวดล้อม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 9 มิถุนายน 2560  BITEC บางนา
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ภายใต้ประเทศไทย 4.0
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (TRAINING FOR THE TRAINERS) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๕
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

Public Relations

Cat01

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

Read More

Training

Cat01

ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญฟังงานสัมมนาวิชาการ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0

Read More