โครงการเทคนิคการกำจัดขยะ รุ่นที่ 1

หลักสูตร : โครงการเทคนิคการกำจัดขยะ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 July - 24 July 2015

วันที่ : 22 July - 24 July 2015

หลักสูตร : โครงการเทคนิคการกำจัดขยะ รุ่นที่ 1

วิทยากร :

สถานที่ : โรงแรมในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดตามความเหมาะสม

download :