หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (DCM)

หลักสูตร : หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (DCM) วันที่ 1 September - 4 September 2015

วันที่ : 1 September - 4 September 2015

หลักสูตร : หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (DCM)

วิทยากร : ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |