รายชื่อผู้เข้าอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ พะเยา

หลักสูตร : รายชื่อผู้เข้าอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ พะเยา วันที่ 8 February - 12 February 2016

วันที่ : 8 February - 12 February 2016

หลักสูตร : รายชื่อผู้เข้าอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ พะเยา

วิทยากร :

สถานที่ :

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้อนุมัติให้สมาคมนักวิจัยร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จัดโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์  2559  

ณ โรงแรม เค เอ็ม กว๊านพะเยา 2/1 ถ.รอบเวียงประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพระเยา จ.พะเยา  56000  

โทรศัพท์: 054 071 243, 086 429 6591, โทรสาร 054 071 242