หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย

หลักสูตร : หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย วันที่ 11 June - 17 December 2016

วันที่ : 11 June - 17 December 2016

หลักสูตร : หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

สถานที่ :

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

สมาคมนักวิจัย เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ต้องการตีพิมพ์ผลงานกับวารสารสมาคมนักวิจัย TCI กลุ่มที่ 1 เข้าอบรม

 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย

·       Fast track: ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัยได้รวดเร็ว

·       Standard: ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติจะต้องนำบทความวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับรูปแบบของวารสารสมาคมนักวิจัย

·       Quality: การอบรมเชิงปฏิบัติการจะคั้นเอาคุณภาพในบทความออกมาในระดับสากล

·       Principle: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลในการเขียนบทความวิจัย

·       Coaching: ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาปรับแก้ไขบทความ

รุ่นที่ 1   วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

รุ่นที่ 2   วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ขอเลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

รุ่นที่ 3   วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559