หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4

หลักสูตร : หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 วันที่ 4 July - 7 July 2017

วันที่ : 4 July - 7 July 2017

หลักสูตร : หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์

สถานที่ : โรงแรมเซ็นจูลี่ พาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

รู้ลึกถึงการออกแบบระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล  อุปกรณ์ (Components)และระบบต่างๆ (Systems) เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบเน็ตเวิร์ค ที่ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูล Uptime Institute BICSI และ TIA-942 

Key Highlight 

1.การออกแบบความต้องการโหลดทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลและการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการเติบโตในการขยายตัวในอนาคต

2.การออกแบบแผนผังและการจัดวางอุปกรณ์และระบบต่างๆภายในศูนย์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่สูงสุด

3. หลักการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับชั้น (Tier Classification) ของศูนย์ข้อมูล

4. หลักการในการประเมินความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูล (Single Points of Failure)

5.การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ

   Power Usage Effectiveness (PUE)

6.การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้