โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12  วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร : โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 23 July - 27 July 2018

วันที่ : 23 July - 27 July 2018

หลักสูตร : โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานที่ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 
วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ผู้ประสานงาน : 
คุณจิราณี 02 310 8466 - 7 หรือ email: chirani@ru.ac.th
คุณจิตราพร 087 5053389 หรือ email: thetou_3443@hotmail.com
โทรสาร 02 310 8470