โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 13  วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักสูตร : โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 18 June - 22 June 2018

วันที่ : 18 June - 22 June 2018

หลักสูตร : โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานที่ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 
วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่
            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
    27 ถ. อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ผู้ประสานงาน : คุณวันนิสา 
โทรศัพท์ 097 9692463
โทรสาร 055-416629 ต่อ 17
Email: j.techandinno.uru@gmail.com