เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4

หลักสูตร : เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4 วันที่ 25 August - 26 August 2018

วันที่ : 25 August - 26 August 2018

หลักสูตร : เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4

วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย      

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยได้จริง ลงทะเบียนสมาชิก 4,400 บาท บุคคลทั่วไป 4,900 บาท

สมัครและชำระเงินได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 069-2-55518-8

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 579 0787 หรือ 087 931 5303 email:ar@ar.or.th หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.ar.or.th