โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 21 September - 23 September 2019

วันที่ : 21 September - 23 September 2019

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย

วิทยากร : รศ.ดร. โยธิน แสวงดี

สถานที่ :

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมโครงการเก็บข้อมูลทำวิจัยในต่างประเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนา

และการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย”

(เกาะบาหลี - ทานาล้อต - บาหลี สวิงค์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - เทือกเขาคินตามณี- ตลาดปราบเซียน)

 

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2562

วิทยากรโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

ราคาสมาชิก 18,500 บาท ทั่วไป 19,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-628-8035, 087-931-530