หลักสูตร The Big Data for Senior Management

หลักสูตร : หลักสูตร The Big Data for Senior Management วันที่ 16 May - 17 May 2019

วันที่ : 16 May - 17 May 2019

หลักสูตร : หลักสูตร The Big Data for Senior Management

วิทยากร : เอกอนันต์ ทองแท้

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักสูตร The Big Data Ecosystem for Management เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ Big Data Analytic อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล หรือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Big Data Analytic
ขั้นพื้นฐานในหลักสูตร The Big Data Ecosystem for Management พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามข้อมูลหลักสูตรที่ส่งมาด้วยนี้ ในวันที่ 16 - 17
 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Grande Mercure Fortune