PDPA in Practice for Management 2

หลักสูตร : PDPA in Practice for Management 2 วันที่ 26 January 2022

วันที่ : 26 January 2022

หลักสูตร : PDPA in Practice for Management 2

วิทยากร : Ekkalak Issaramanoros (Ph.D.)

สถานที่ : โรงแรม แกรนเมอร์เคียว ฟอร์จูน

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในหลักสูตร PDPA in Practice for Management 2 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Grande Mercure Fortune