โครงการอบรมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เพื่อพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืนของประชาชน

Lastest Modified Thursday 22 June 2023 , 14:41

โครงการอบรมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เพื่อพึ่งพาตนเอง

อย่างยั่งยืนของประชาชน

 

·      ความรู้พื้นฐานของกัญชาทางการแพทย์

·      Endocannabinoid System สำหรับประชาชน

·      การเตรียมกัญชาเพื่อใช้ประโยชนางการแพทย์

·      การใช้ประโยชน์จากราก ต้น ใบ ของกัญชา

·      การใช้ประโยชน์จากช่อดอกกัญชา

·      กรณีศึกษากการรักษาผู้ป่วย

รูปแบบการอบรมOnline/Onsite
สถานที่ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 
314 หมู่ 3 ถ.สาริกา-นางรอง. ตำบลสาริกา อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 26000 

วิทยากร

รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์              นักวิจัย/วิทยากร

พล.อ.ต.นพ.ไกรสร วรดิถี                นักวิจัย/วิทยากร

ศ.ดร.เพียงฤทัย วรดิถี                    นักวิจัย/วิทยากร

ผศ.ดร.ญาณกร โท้ประยูร               นักวิจัย/วิทยากร

ดร.ชยันต์พิสิฐ สมานสวน                นักวิจัย/วิทยากร

Picture

01
01
01
01
01
01
01

Video