นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานโครงการอบรมหลักสูตร The Big Data Ecosystem #2

Lastest Modified Wednesday 23 January 2019 , 16:29

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิดงานโครงการอบรมหลักสูตร The Big Data  Ecosystem #2
ณ โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถนนรัชดา กรุงเทพฯ โดย คุณเอกอนันต์ ทองแท้ เป็นวิทยากร

Picture

01
01
01
01
01