การอบรมหลักสูตร mini MBA in Cannabis Business Management for Executives CBM#1 (รุ่นที่ 1)

Lastest Modified Sunday 21 July 2019 , 12:18

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจกัญชาสำหรับผู้บริหาร (สัปดาห์ที่ 1)
ณ โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01