หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม (DCH)

หลักสูตร : หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม (DCH) วันที่ 5 August - 12 August 2015

วันที่ : 5 August - 12 August 2015

หลักสูตร : หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม (DCH)

วิทยากร : ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |