โครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ในโครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) และโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

หลักสูตร : โครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ในโครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) และโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) วันที่ 26 September 2016

วันที่ : 26 September 2016

หลักสูตร : โครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ในโครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) และโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

วิทยากร :

สถานที่ : ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวย การ์เด้นท์

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |